ANTALL BESØKENDE - RCU ROMANI Alliancé International. Ny Besøksteller: Website counter
Romanifolkets Nasjonaldag 8 april.

Publiseret 22.03.12

Romanifolkets Nasjonaldag 8 april.

 

Romanifolket Nasjonaldag 8 april. 

Romanifolkets Riksforbund, Thu 15. Mar 12 06:37
images.jpgLatcho Dives Romani Manush.


Vi i RRF har valgt å omfavne:


Romanifolkets Nasjonaldag 8 april.


Eventet finner sted i år v/ Rygge museums lokaler, med historiske omgivelser. Bygdetunveien 145, 1580 Rygge

I år som vi kommer til å feire Nasjonaldag er det også et Romani Jubileum
I år er det 500 år siden man skrev ned og registrerte det første intåget i Norden av Romanifolket.
Det finnes historikk om besøk noen år tidligere, men da kom man ikke for å slå seg ned, slik som man gjorde i herrens år 1512.
Nå har sikkert ryktene spredd seg såpass at de fleste vet hva en fest i RRF innebærer.

Det betyr overflod av god stemning, Musikk, Sangere i artistklasse, talere og massevis av mat og drikke og underholdning verdig en slik dag. Vi kommer også til å invitere representanter fra andre.

I forbindelse med feiringen har vi også en blomster seremoni ved Luvik Karlsen grav ved Nordstrand Kirke, 8 april Kl 12.00 for den som ønsker å delta ved den. Dette blir også tradisjon.

Hvorfor 8 april ?

Jo, for det er den offisielle datoen da den første Verdenskonferansen for Romanifolket fant sted
i England i 1971. Der samlet de seg for første gang i historien delegater fra mange forskjellige land som har Romani minoriteter. Delegatene var fra mange ulike stammer og samlet for å bli ansett av verdens ledere for den Etnisitet vi deler, og man fant stor enighet, på tross av alle forskjellige egenarter man har utviklet blant de forskjellige stammene som språk og kultur og ulike levemåter og de ulike levevilkårene man hadde i de land man bodde i.
Man vant frem og gradvis har Verdensamfunnet akseptert oss fullt ut.

I en verden som ikke lenger er stor, som man kommuniserer lettvint over landegrenser og man har etablert kontakt med våre søskenstammer i inn og utland med samme letthet. Vi er i dag på deres eget initiativ etablert i Forente Nasjoners Generalforsamling som en suveren Nasjon, dog en territorial-løs, men dog en Nasjon i Verdensamfunnet er vi. Anerkjent i Europarådet og av andre.

Hvorfor Nasjonaldag, er ikke det 17 mai i Norge ?

Jo det stemmer, men selv om vi erkjenner tilhørighet til den Norske Nasjonale Minoriteten Romanifolket, vedrører ikke det vårt Etniske opphav. Vi som er etterkommere av de Romanifolk som innvandret i Norden for 400-500 år siden er ikke etnisk norsk, selv om Norge har blitt vårt permanente oppholdsted og etterhvert hjemland.

17.mai er Norges nasjonaldag, for Norges befolkning og som en stadfestelse av suvereniteten.
Denne dagen i 1814 underskrev og beseglet medlemmene av på Eidsvoll landets grunnlov.  
En regner at 17. mai ble innstiftet som nasjonaldag i 1836, året da Stortinget feiret 17. mai-fest for første gang. Den aller første feiringen av dagen skjedde antakelig i Trondhjem i 1815 med den dansk-trønderske Matthias Conrad Peterson som initiativtager. Peterson ville gjøre 17. mai til en stor nasjonal festdag. I 1824 skrev han i Adresseavisen:

 «Hvor viktig maa ikke Anledningen til saadan en aarlig Fest blive for den tilvoxende Ungdom!»  

Petersons ord i dette sitatet er også kjerne i vår hensikt med å omfavne 8 apil, som er gitt oss som en gave om vi vil bruke den. 8 april omfatter også oss i Romanifolket i Norge selv om andre Romani stammer rundt om i verden har vært mye raskere til å omfavne den.

Det er ingenting vi vill presse frem, det er en gave vi i RRF ønsker å ta i mot og gjøre vår årlige festdag og invitere alle som ønsker å delta velkommen. Vi ønsker å frem elske noe godt med den, og øke følelsen av tilhørighet til vårt folk og skape aksept hos også norske reisende for at vi er en del av et større bilde, og en verden der ute har etterlyst at vi tar dette steget.  

Blant de som venter att vi tar dette steget er de Engelske Romnichal og Tyske og Hollandske Sinti og Franske Manouch samt Gitanos i Spania, Pachoviako i Polen, Jenische i Østerike og Schweiz, Romungri i Ungarn og Polen og Tyskland, Domarigruppene i Tyrkia, Syria, Israel, Egypt, Tunisia, Marocko og endog Sinti og Boyache gruppene i Syd Afrika. Våre USA emigrerte Nordiske slektinger i Minnesota, New Jersey San Fransisco, Houston, Dallas og i Mexico. våre egne slektinger og familier i Sverige ikke minst som har feiret denne dagen i en årrekke allerede, og som hadde delegater fra alle sine Romanistammer tilstede i 1992 og var delaktig i å ta avgjørelse om denne dagen.

Hva med en Nasjonalsang da, er det en del av pakken ?

Ja det ble avholdt valg også på ulike sanger og melodier i 1971, og man valgte en melodisk hymne. Det er festet ulikt utformede tekster til denne hymne, på grunn av den mangfold i språk/dialekter og historiske leveforhold man har hatt i de forskjellige Romanistammene.  

Noen var rask og festet de 3 mest kjente tekstene på den som handler mest om krigens lidelser og følelsemessige responser på nazistenes etniske rensing av Romanifolket samtides med Jødene.  

Det er disse versjonene som er lettest tilgjengelige i media og på nettet, for de stammene er også mye større en vår her i norge som er befolkningsmessig et lite land.

Disse versjonene av hymnen er skrevet med liknende tekst på 3 forskjellige språk, som allikevel kan virke fremmende for Romanifolk i Norge, da vår opprinnelige språkform Romani-Chib, ikke er like levende hos oss som den er i mange av de andre gruppene. Det er utformet tekster på minst 10 andre Romani-dialekter også med variabelt innhold.  

Så for å gjøre den lettere å forstå og gi en mulighet til oss i Norge å ta den til seg for den som ønsker det, er en norsk tekst under utforming på Nasjonalhymnen i Romanifolket. Det er jo også ønsket at den skall gjenspeile vår stammes egenart, for den skall inkludere oss.  

På senere tidspunkt vil det også utformes en versjon på vår Romani-dialekt på Nasjonalhymnen.  
Kan vi muligvis skape i felles engasjement en utforming så blir den enda mer personlig for hver og en av oss ?