Første gang Oppdatert 29.11.14

Skogfinske interesser i Norge

Skogfinske interesser i Norge


Martine Hotvedt Broløkken med nyskjært svedjerug, Se den spennende billedserien.Følg lenke >>
 

Lokalhistoriker Terje Bredvold (i midten) reiser rundt og registrerer skogfinske bygninger. Følg lenke >>
 

Birger Nesholen fikk kongens gull. Følg lenke >>

Ble stiftet 5. januar 1999 og er et samlende nettverk for skogfinske interesser i Norge.

Skogfinner.no skal være felles forum og felles møteplass for interesseorganisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner. 

Nettverket er etablert av organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner som arbeider hovedsakelig og kontinuerlig med skogsfinsk kultur, som et styrkende redskap i dette arbeidet.

Nettverket skal bl.a. ha funksjon som felles adresse og felles informasjons- og kommunikasjonskanal mellom interessemiljøet og myndigheter i forbindelse med skogfinnene som nasjonal minoritet i Norge.

Til Skogfinner.no

Beretning om Fante- eller Landstrygerfolket i Norge :

Wikipedia {{ Kilde bok | forfatter = Sundt, Eilert (1817-1875) | utgivelsesår = 1850 | tittel = Beretning om Fante- eller Landstrygerfolket i Norge: Bidrag til Kundskab om de laveste Samfundsforholde | utgivelsessted = Christiania | url = http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010020412003 | side = }}

Les boka her

Skogfinner er en av Norges fem nasjonale minoriteter. Størstedelen av denne finske utvandringen skjedde i løpet av hundreårsperioden ca. 1575–1660. Skogfinnene kom til grenseområdene som i dag kallesFinnskogene omkring 1640. Det var både personlige, økonomiske, politiske og samfunnsmessige årsaker som gjorde at de reiste.

En av årsakene var den arealkrevende landbruksformen som de hadde som hovednæringsvei, svijordbruket (svedjebruk)[1], idet de drev skiftebruk i utmarka ved å svi av granskog og så rug i asken, såkalte rugbråter. Dette bråtebruket ble enkelte steder drevet fram til ca. 1800, men gradvis gikk etterkommerne over til fast åkerbruk.

Kilde: Wikipedia 

Mer Info om Skogfinner og skogfinneslekt i Norden ! Kommer her !

Skogfinner og skogfinneslekt i Norden

Dette er mest for de som er skogfinner (eller Kven), aner av skogfinner og de som er intressert i skogfinnenes historie og kultur. Legg gjerne til intresserte venner.

Reisende folk er også velkommen siden vi har noe felles historisk sett. Alle etniske minoriteter i Skandinavia har fått meget dårlig behandling, fattigdom og utfrysning i mange år.

Nå så er slikt forhåpentligvis bedre, men vi kan ikke akseptere at vi blir glemt og havner på små museum, eller som pengemaskin for folk som vil tjene penger på vår kultur!!! Jeg ønsker ikke at alt skal bli bare historie som få bryr seg om å huske. Det er uakseptabelt.

Vi kan dele historier, slekts informasjon og fotos, gammelt som nytt. Historie er viktig, og anene våre bør ikke glemmes!!! Det er fler grupper på FB på samme tema- Her på denne siden er det mer kildeopplysning og slike ting, siden jeg ikke er aktivt med i noen forening eller annet. Vær gjerne medlem i andre grupper samtidig for mest mulig info. Følg vanlige regler for innlegg mth Facebook. Velkommen!!

0 kommentar(er)

GJESTEBOK : Her kan du skrive en kommentar - Klikk her på lija for å skrive.