RCU

RCU

Romani Council Union

RCU

Fins også vanlige Roma, selv om de lever komerlig !
Romani, Mitt Siste StåSted.

Publisert første gang: 22.10.13 av Gabriel Riggo

Mitt Siste StåSted.

Oppdateres snart.

Kommer en " Epilog."

" STATEN STJAL MIN BARNDOM "

Tater-/romaniutvalget

Nye Tater-/romaniutvalget ?

Bildet: Leder for utvalget er Knut Vollebæk.

Tater-/romaniutvalgets hovedoppgave er å undersøke og beskrive utviklingen av norske myndigheters, institusjoners, organisasjoners og andre virksomheters politikk og tiltak overfor taterne/romanifolket frem til i dag.

Utvalget skal ha særlig fokus på politikkens målsettinger, gjennomføring og virkemidler. skal vurdere funnene i lys av norsk lovgivning og de folkerettslige forpliktelser som Norge var og er bundet av. Utvalget bør vurdere i hvilken grad funnene gir grunnlag for å vurdere framtidige tiltak for å bidra til forsoning og rettferdighet.

Tater-/romaniutvalget har sitt første møte med ny sammensetning og revidert mandat  mandag 7. oktober 2013.

Utvalget har nå fått følgende sammensetning: Fortsetter >>>>>

--------------------------------------------------------------------

Bilde under:Ja hva tror dere disse vil gjøre for oss - etter 60 års Rasisme mot vår etniske gruppe - vier er en "Nasjonal Minoritet" Men intet har skjedd til noe bedre - bare Verre viser den artikkelen i f-b.no i dag.

Jeg blir kalt sigøynerunge og jævla tater

Jeg blir kalt sigøynerunge og jævla tater.

- Jeg  blir  kalt  sigøynerunge  og  jævla  tater  gjennom  hele  kampen

 

- Jeg blir kalt sigøynerunge og jævla tater gjennom hele kampen. Det er trist, vondt og det hører ikke hjemme i norsk hockey. Det er ren skjær rasisme, sier en opprørt Tommy Kristiansen etter søndagens eliteseriekamp mellom Stjernen og Stavanger.

---------------------------------------------------------------------------------------

>>>>> Medlemmer av utvalget:

 • Knut Vollebæk  – leder av utvalget fra 20.08.13
 • Sissel Daabous
 • Asbjørn Eide  (ledet utvalget fram til 20.08.13)
 • Anna Gustavsen
 • Per Haave
 • Agnes Inderhaug
 • Karen Sofie Pettersen
 • Laila Susanne Vars

I tillegg har utvalget en egen Ressursgruppe, med følgende medlemmer:

 • Jim Karlsen (leder/koordinator)
 • Alvin Viborg Eilertsen
 • Gunnar Ekeløve-Slydal
 • Holger Gustavsen
 • Wilhelm Holm
 • Wigdis Larsen-Ross
 • Nina Pettersen
Publisert 4. okt. 2013 12:22 - Sist endret 10. okt. 2013 15:59

Les hele saken her.

FATTIGDOM OGSÅ i Norge ! FATTIGDOM OGSÅ i Norge !

HVA KAN DISSE GJØRE FOR OSS ?

Tror du at disse vil gjøre noe med Rasismen i Norge ? Spør vi? Hva svarer du da ???? Skriv Din kommentar under her !


0 kommentar(er)

Tror du at disse vil gjøre noe med Rasismen i Norge ? Spør vi?

SISTE NYTT OM ROM BEBATTEN 2013 Sosiolog vil ta barna frå fleire romforeldre !

Nedenfor ser du oversikten av Trafikken på RomaniFolket.com - Det er noen her hele tiden - Takk for besøket - Thanks for you Visit us.


Les heile saken her.
Ja der fins etablerte også, verden over:

.Ja der fins etablerte også, verden over

Etter over to dager har vi jobbet hardt for det gode, for etnisk Roma har lagt til side virksomhetene og bruker mer tid til det som kreves av tradisjonen: med rikelig med mat og dans. Roma kong Florin Cioaba, og nyvalgt president i International Romani Union, ga en middag til ære for delegater og gjester som kommer fra utlandet kongressen. Så bordene var rikelig på dekket og den deilig mat var hjemmelaget fra stedet: Tradisjonen tro var det, griser til skuffen, kalkun og ytrefiletéer og masse andre lokale retter. Utover Roma tilbys til Kongresspartiet, ønsker Florin Cioaba president om å innføre en ny regel for de uten et kriminelt rulleblad. De ville motta spesielle pass utstedt av organisasjonen han leder. Dokumentene vil bli utstedt på anmodning fra den internasjonale Roma Union medlemmer og koster 10 euro. International Roma union har ca 400 000 medlemmer over hele verden og på kongressen holdt i Romania deltok etniske ledere fra 35 land.

Første utvalgsmøte høsten 2013

Første utvalgsmøte høsten 2013

Tater-/romaniutvalget hadde møte 7. oktober 2013. Utvalget har denne høsten gått inn i en ny fase med Knut Vollebæk som ny utvalgsleder og fire andre nye medlemmer av utvalget. I tillegg har utvalget fått et revidert mandat, og frist for levering av sluttrapporten er utsatt fra 30. november 2013 til mai 2015.

På utvalgsmøtet ble det gjort opp status for utvalgets arbeid fra oppstarten i januar 2011. De delprosjektene som ble satt igang i denne første fasen ble presentert. Utvalgets nye leder oppfordret medlemmene av utvalget til å komme med forslag på neste utvalgsmøte til hvilke tema som bør utredes nærmere, og hvilke nye prosjekter utvalget bør prioritere.

Ressursgruppe

To av de nye medlemmene i utvalget har tilknytning til tater-/romanifolkets egne organisasjoner. I tillegg til selve utvalget har departementet nedsatt en "Ressursgruppe" som blant annet skal komme med innspill til utvalget arbeid. Denne ressursgruppen består av representanter for tater-/romanifolkets ulike organisasjoner, i tillegg til en representant for Helsingforskomiteen. Utvalget vil invitere ressursgruppen til et felles møte i desember før utvalget har sitt neste møte.

Av Ingvill Thorson Plesner

Publisert 10. okt. 2013 13:52 - Sist endret 10. okt. 2013 14:03
NETTVERK OG SAMARBEID.

NETTVERK OG SAMARBEID.

Nettverk og samarbeid

Nasjonal institusjon deltar i FNs nettverk av nasjonale institusjoner for menneskerettigheter, og samarbeider med lignende forskningsmiljøer, frivillige organisasjoner og internasjonale og nasjonale organer.......!

Vi har ikke hørt noe fra dem på  over 10 år - RCU er Norges eldste.

 Misforståelser og stereotypier i tiggerdebatten

I debatten om romfolket vises det ofte til deres uforanderlige kultur og natur. Vi burde heller rette oppmerksomheten mot samfunnsforholdene som holder dem utenfor arbeidsmarkedet.  Av  26/08/2013 

De reisende og lovens lange arm

I år har det blitt vedtatt flere nye forbud rettet mot fattige tilreisende fra Europa. Svarer de på et nytt problem, eller er vedtakene gufs fra en fortid vi burde…

Av  05/08/2013

Jeg trenger ikke noe stort i livet, bare to rom til min kone og mine to barn.

Jeg trenger ikke noe stort i livet, bare to rom til min kone og mine to barn.

Jeg er stolt av å være en sigøyner fra Romania.

Å møte vår egen samvittighet leser du mer om her.

Politikere og medier fokuserer stadig på tiggende romfolk som et problem. Det er på tide å snu blikket og spørre hvorfor vi nordmenn føler et slikt ubehag i møte med en av Europas mest forfulgte og utstøtte minoriteter. 

Sigøynerne, en historie om overlevelse og skaperkraft

Etter så mye systematisk forfølgelse, hvorfor finnes det enda sigøynere i Europa? Fordi de med sin styrke, livsvilje og skaperkraft alltid har vært en ressurs for kontinentet. Av  04/09/2013 

 

Film: ERLING KITTELSEN – DET BANKENDE HJERTET BANKER FOR DET KAN IKKE ANNET

Fra Romania i juni 2015

Om RCU gjennom 18 år som Forbund - 1995 - 2013 - 20 år's Jubilerer i 2015 !

Om Romanifolket

Om Romanifolket på Wikipedia.

OM Romanifolket

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi >>>> 
 
 
Denne artikkelen omtaler romanifolket (sigøynerne) som helhet.
For spesifikk informasjon om taterne eller sigøynerne, se egne artikler om disse.

Romanifolket (råma' niråmm 'ani) er en etnisk gruppe, et vandrerfolk med opphav fra India.

Dette folket er i dag spredt utover hele verden, etter at de for flere århundrer siden utvandret fra sitt opprinnelige hjemland.

Om Romanifolket Wikipedia

Om Tiggerne ! Hvem er de egentlig????

Vi møter Romanifolket i DK -

DK Rejsende

Her kommer 2013 nytt !

Om RCU gjennom 18 år som Forbund - 1995 - 2013 - 20 år's Jubilerer i 2015 ! 

!  Bli medlem nå !

DEN NORSKE SIGØYNERFESTIVALEN i Oslo. 2012

Mor sigøyner

Da Raya Bielenberg var ett år gammel, ble moren spiddet i hjel med høygaffel. Faren ble halshogd med ljå. Raya selv unnslapp døden, og fortsatte med det.

DET ERder fremdeles, arret fra høygaffelen som traff nesen hennes den dramatiske natten like ved den sovjetiske landsbyen Jamskaya for rundt 80 år siden. Raya var i morens armer da drapet fant sted. Hun ble funnet i en blodpøl ved liket av sin mor.

- Jeg skulle ha vært død flere ganger. Sangen og dansen har reddet livet mitt.

Raya er fattigjenten som ble primadonna ved det kjente Romen-teateret i Moskva, og som etter at kjærligheten førte henne til Norge, ble stjerne av internasjonalt format. Platene hennes har solgt i flere millioner eksemplarer. På 1960-, 70- og 80-tallet ble hun tiljublet på scener over hele verden. Ikke minst i Paris, der hun ble kalt sigøynernes svar på Edith Piaf.

- Omar Sharif, som jeg ble nær venn med i Paris, fortalte meg en gang at jeg var den eneste skuespilleren som hadde fått ham til å gråte under en forestilling. Han gråt bestandig når jeg sang.

Les mer og se og hør Raya her.

Annet:

Faren til Raya Yarbrough var åpenbart en mann som tok begrepet «send barna på jazzklubb før idretten tar dem» på alvor. Vokalisten...

 

Her finner du det meste av Raya's musikk

Signer oppropet for Avaaz:

Signer oppropet for Avaaz:

UNDERSKRIFT KAMPANJE.

For Den systematiske forfølgelsen de led i Europa fra det fjortende århundre (perioden for slaveri lengste historien i Romania, 1350-1860), systematiske forsøk på folkemord (dødsstraff for å være Gypsy jakt av Rroma , juridisk separasjon av ektepar, sendte mennene til å gjøre tvangsarbeid i bysser, og eksil koloniale kvinner, den juridiske tyveri av barn under ni år, for å bli tilbudt til europeerne som om de var foreldreløse; tvunget assimilering som innebærer kulturelle ødeleggelse, tvangssterilisering, holocaust, etc..), tvang europeerne den Rroma å anta en kultur av overlevelse, defensiv, å endelig beskylde dem for sin egen marginalisering.

Den gitanofobia utbredt er riktig form av europeisk rasisme, aldri antatt, eller domfelt, eller korrigert. Det er på tide å lovlig fordømme fornektelsen av forsøk på folkemord mot Roma i Europa og å vedta en bekreftende handlingsplan lik som India hadde moralsk mot til å begynne å revurdere status kastesystemet untouchable. I 40 år var det mulig at de kom til presidentembetet i enkelte stater og en av dem ble president i Union of India.

http://www.unionromani.org/notis/2012/noti2012-07-11.htm

http://www.avaaz.org/po/petition/Tratemos_os_Europeus_ciganos_como_tratamos_os_restantes_Europeus/?launch

Sign the petition of Avaaz: SIGNATURE CAMPAIGN.
For the systematic persecution they suffered in Europe from the fourteenth century (the period of slavery the longest history in Romania, 1350-1860), systematic attempt genocide (death penal...ty for being Gypsy hunting Rroma, legal separation of married couples, sent men to do forced labor in the galleys, and exile, colonial women, the legal theft of children under nine years, to be offered to the Europeans as if they were orphans, forced assimilation that involves cultural destruction, forced sterilization, the Holocaust, etc..), forced the Europeans the Rroma to assume a culture of survival, defensive, finally blaming them for their own marginalization. The gitanofobia widespread is the correct form of European racism, never assumed, or convicted, or corrected. It is time to legally condemn the denial of the attempted genocide against the Roma in Europe and to adopt an affirmative action plan similar to that India had the moral courage to begin to reconsider the status of untouchable caste. For 40 years it was possible that they came to the presidency in some states and one of them became president of Union of India.

Til Union Romani

Ny dokumentar om overgrep på Norske Reisendes gjennom 100 år. Premiere høsten 2013
Romani

Generel Info fra RCU - Nyheter - Hva skjer ? I Norge i dag med Rom befolkningen !

Romkvinner vil — romkvinner kan!

Skrevet 30. mai 2012 av Folk er folk

I dag morges tok 8 kvinner toget mot Årnes for å fortsette en vaskejobb som startet mandag. Oppdragsgiveren hadde i første omgang sysselsatt to personer, og  var så fornøyd  med arbeidet utført at de til i dag bestilte et arbeidslag på 8. Før kvinnene dro på jobb var de innom Iransk kultursenter/Sos rasisme som Folk er Folk har en avtale med for  dusj og stell.

Heldigvis har det ikke vært ulovlige politiaksjoner på Grønland de siste nettene, så våre renholdsarbeidere kunne skifte til arbeidsantrekkene de har samlet fra containere og billigbutikker.

Som vi tidligere har skrevet om har det vært flere ulovlige politiaksjoner den siste tiden der politiet faktisk har stjålet alle tingene til folk. Men i dag  kunne kvinnene skifte ut de tradisjonelle skjørtene med bukser som er mer praktisk når man skal jobbe.

Arbeidsoppdragene strømmer nå inn til Folk er Folk etter oppslaget i Aftenposten sist helg.

Trenger du arbeid utført så send oss en mail på arbeid@folkerfolk.no

 

Ny konfrontasjon mellom romfolk og rasistisk politi på Grønland

Skrevet 29. mai 2012 av Folk er folk

I går kveld fikk vi melding om at politi jaget romfolk som slappet av i “Plazaparken” på Grønland. Da vi ankom en halv time senere hadde politiet forlatt stedet og vi møtte ca 30 personer som hadde nektet å fjerne seg. En av kvinnene som snakker noe engelsk hadde gått i front og diskutert med politiet i 10 minutter fikk vi vite.

Hun hadde  poengtert at parken er et offentlig sted og at rumenere og romfolk har like stor rett til å oppholde seg der som alle andre. Hun hadde også poengtert at politiet brøt loven som forbyr rasisme. Politiet hadde likevel fortsatt å rope “go romania go romania” og veivet med armene for å spre våre venner. At kun halvparten av de ca 60 menneskene som slappet av i parken denne kvelden ble redde og flyktet viser at politiet kan vente seg større motstand mot ulovlige politimetoder i framtiden.

 

Sigøynere jaget politi på kriminelt oppdrag

Skrevet 25. mai 2012 av Folk er folk

Natt til mandag denne uka konfiskerte politiet alle eiendelene til ca 25 mennesker som hadde lagt seg til å sove under Vaterlandsbrua på Grønland.

– Da politiet også aksjonerte samme sted neste natt ble de møtt av en samlet menneskemengde som hyttet med nevene og taktfast ropte “police — racist!” til politiet trakk seg tilbake, forteller Felicia, en av de som var tilstede, til Folk er Folk.

Men seieren ble kortvarig. Omkring ti minutter senere returnerte politiet mannesterkt og konfiskerte igjen alle personlige eiendeler før våre venner ble jaget avgårde. Dette er et mønster som har gjentatt seg mange ganger fortelles det fra gata. Folk er Folk har gjentatte ganger kontaktet politiet med spørsmål om hva de gjør med alle tingene de tar fra folk: Madrasser, soveposer tepper, bager med klær og ryggsekker med personlige ting.

Politiet har hittil nektet all kjennskap til hendelsene, noe som innebærer at politiet faktisk stjeler folks eiendeler.

Fra gata hører vi nå om en massiv opptrapping av trakasseringen mot romfolk fra politiets side. Vi har nå begynt å registrere de hårreisende tilfellene og hjelper folk å anmelde forholdene.

 

24 anmeldelser av politiet leveres i dag!

5 anmeldelser av urettmessig bortvisning av mennesker som sitter rolig og slapper av for påstått “agressiv tigging”.

5 anmeldelser av episoder der politiet kjører mennesker vekk og setter de av på ukjente steder mens de håner ofrene.

14 anmeldelser av episoder der politiet beslaglegger folks personlige eiendeler og etterpå hevder å ikke ha kjennskap til hendelsene eller eiendelene.

Pressedekning:

NRK TV 8. juniØstlandssendinga 18:40

Aftenposten 8. juni: “Tiggere hevder at politiet kjører dem langt ut av byen og forlater dem”

Oppdatering 9. juni: I går ettermiddag møtte vi en kvinne på gata som viste oss et forelegg hun hadde fått i en politiaksjon samme morgen. På forelegget var det påskrevet med kulepenn: “Vedtatt”. Hun fortalte oss at hun hadde blitt arrestert ved Munchmuseet på Tøyen, og at hun etter 2 timer på cella var blitt presentert for forelegget. Tolken hadde fortalt henne at hun ENTEN måtte betale 4000 kr eller sitte 8 dager i fengsel. Da hun svarte at hun ikke hadde penger så ble hun fortalt at hun da måtte sitte  8 dager, men hvis hun satte navnet sitt på papiret ville hun slippe ut etter 30 minutter. Hun skrev navnet sitt på et ark og ble satt inn igjen på cella i 5 timer. Da hun fortalte historien til oss ble det klart at hun ble utsatt for et ulovlig overgrep fra Politiet. Det hun ble fortalt er åpenbart en trussel som bryter alle rettsikkerhetsprinsipper, i den hensikt å få kvinnen til å vedta boten på falske premisser. Vi bistod i anmeldelse som leveres politiet i dag.

Folk er Folk    

Stortinget sier nei til tiggeforbud

Men Arbeiderpartiet vil vurdere tiggefrie områder Les mer her.

Link til Norwegians presserom

Dette er Norwegians nye halehelter

13-04-2012 18:00

En kvart million mennesker deltok i Norwegians haleheltvalg. Nå er vinnerne kåret. Folket har bestemt at Ludvig Karlsen, Jens Glad Balchen, Aril Edvardsen og Geirr Tveitt skal bli Norwegians fire neste halehelter.

De siste ukene har Norwegians haleheltvalg skapt stort engasjement og en levende debatt omkring hvilke helter som skal pryde flyselskapets neste fly. 1200 nominerte kandidater ble redusert til 20 finalister for de fire regionene Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim. I dag,

kl. 16.00 stengte valgurnene, og nå er Norwegians fire nye helter kåret.

 

Opdater dit netværk på Mynewsdesk

Portrettet av Norwegians Oslo-helt, Ludvig Karlsen, ble avduket i dag
Norwegian - 2012-06-13 14:07

Sist oppdatert  13.06.12 Kl: 14:40

Fortsetter her>>>>

Romanifolkets Riksforbunds Logo

Romanifolkets Riksforbund er en av de nyeste organisasjonene vi vil samarbeide med, da vi har klare holdninger til hva som skal til for å bedre Livskvaliteten til de reisende globalt. 
Vi har med oss hele Norden og deler av EU, da RCU nå styres fra DK (fra 2007)  " Rom Viking Palac" .

Mer info vil komme etter hvert.

Mvh. Gabriel J Werner.

Romanifolkets Riksforbund

En kort reisende historie og tilbakeblikk.

 

Reisende – et folk som ble gjort til klienter

Var de reisende, taterne, en innvandringsminoritet, representanter for et eget folk? Sjøl svarte de ja, med et visst forbehold. Innad skilte de reisende på 1800-tallet mellom det Eilert Sundt kalte to ”stammer”: ”storvandringer” som oppfattet seg som ”horta romanisæler”, ekte romani, ved å stamme fra et eget, innvandret folk, kanskje i slekt med sigøynerne, og ”småvandringer” eller ”mjøltravere”, som skulle komme fra Europa og fra medlemmer av bygdesamfunnet som var blitt pauperisert og hadde langt på vandring. Sjøl om de omkring 1900 mer hadde vokst sammen til én etnisk gruppe, synes skillet å ha levd som en status som fulgte noen store slekter. Mer eller mindre vitenskapelige undersøkelser besvarte spørsmålet forskjellig. I motsetning til Eilert Sundt hevdet Kaspar Flekstad.

Leser du mer om her.

Rumenere, tiggere, sigøynere, gipsy

ER DU LEI AV Å JAGE RUMENERE`?´

 

Om Folk er Folk

 

Vi er en gruppe mennesker som har sett oss lei på hvordan gruppa som går under navnene “rumenerne” “de utenlandske tiggerne” eller “sigøynerne” blir behandlet av det norske samfunnet!

Vi har undersøkt saken og funnet ut at de aller aller fleste av de er vanlige arbeidsfolk som opplever stor fattigdom og nød og er her på jakt etter arbeid for å brødfø seg og sine. De tigger av nød, ikke av kultur!

Gjennom å spre informasjon og øve press ønsker vi å skape en holdningsendring samfunnet. Mange gode krefter står klare til å gi de fattige utlendingene den hjelpa de har krav på som mennesker. Frihet fra trakassering, ly for kulda og tilgang til dusj og vask er de helt grunnleggende behovene. Disse behovene kan enkelt innfris uten store kostnader.

De frivillige organisasjonene står klare, Oslo kommune har lokaler som kan tas i bruk. Likevel finnes det menneskefientlige makthavere som setter en stopper for hjelpen og sørger at utestengning og ulovlig trakassering fortsetter.

Ved å engasjere deg i Folk er folk! kan du endre dette og være med å skape et bedre Oslo og et bedre Norge!

Folk er folk! er en demokratisk  medlemsorganisasjon.

Folk er Folk
Tel:             45 20 16 17      
E-mail: 
post@folkerfolk.no
Post: Fundingrudveien 42, N-1450 Nesoddtangen
Org.nr: 00998178673
Bank: 1503.27.64255

Engasjer deg her!

Info om Web siden kommer her.

Kontakt RCU - kontakt oss for alle spørsmål her på dette skjema. (Også Bli medlem i RCU - send oss ditt navn og adresse.)

E - TAROT

RCU - GIPSY FORTUNE Teller - Fremtidsforteller - TAROT

Til  / to Gypsy Tarot

Watch live streaming video from radioskagerak at livestream.com
Ludvig Karlsen skal hedres på Romanifolkets «nasjonaldag»

8 april Romanifolkets NATIONAL DAG.

Ludvig Karlsen skal hedres på Romanifolkets «nasjonaldag»

 

Skrevet av Gustavsen, Anne
Publisert 20.03.2012
Ludvig Karlsen er Romanifolkets ukronte konge! mener Jim Karlsen, leder for Romanifolkets Riksforbund. 8. april legger han ned en krans på Ludvigs gravsted, under en minnemarkering.

- Det er en ære å få hedre Ludvig Karlsen med en kransnedleggelse under romanifolkets minnemarkering 8. april på Nordstrand i Oslo, sier Jim Karlsen. Karlsen er nå leder for Romanifolkets Riksforbund i Norge, og evangelist i Pinsebevegelsen. Han reiste mye sammen med Ludvig Karlsen på 80-tallet, og opplevde vekkelse blant sitt eget folk.

 8. april er Romanifolkets Internasjonale Nasjonaldag.

I år feirer vi den for første gang i Norge, men dagens feires nå av mer enn 39 land over hele verden, opplyser Karlsen.

Dagen feires også av andre romanigrupper, og av rom/sigøynere. 

- Ludvig Karlsen var en ete «romani morsj», et uttrykk som brukes over hele verden, opplyser Jim Karlsen, til Korsets Seier.

Les mer her.   Kilde: Korsets Seier

 

Om Svenske og Finske Reisende her

Her presenterer vi diverse videoer om Romanifolket gjennom Histrorien om det fredfulle folket.

Vi er av samme blod som Indianerne og er stadig på vandring - Vår kultur og tradisjoner kan IKKE endres.

Roma and indians brothers with same blood !!
Roma Traveller documentary made with students from Henry Compton School.
Sweet gypsy girl sherrymarie singing as photos of her gypsy famliy are shown.

Diverse Info fra andre Organisasjoner o.l.

VELKOMMEN TIL VORES HJEMMESIDE

Nordic Romani Network Assosiation INTERNATIONAL
RCU - DK (DK 9850 Hirtshals.)
Norwegian first Rom, Roma & Romani Network. O "Nordic Romani Assosiaton WebRing"

Overgrep mot taterne i Norge

 Svært mange mennesker ser det groteske i hvordan enkeltgrupper av barn og foreldre er blitt behandlet i vårt tilsynelatende demokratiske, fredelige, menneskerettighetsrespekterende velferdssamfunn. Dette gjelder f.eks. hvordan barn er blitt behandlet i barnehjem, på oppdragelsesanstalter (Bastøy, Bjerketun) og hvordan ”utgrupper” er blitt lobotomert eller tvangssterilisert.

Men uhyggelig få er villige til å tenke tanken at dette faktisk fortsetter hele tiden, og er i fullt flor i våre dager. Det gjelder fortsatt for mennesker som stigmatiseres som utgrupper, jf. Biskop Baasland: ”men disse er ikke som barn og ungdom flest”, og brukes i tillegg mot hvem som helst gjennom barnevernets aksjoner.

 I denne mappen har vi samlet en del artikler som belyser taternes historie.

 Forsøkene på å utrydde taterne vedvarte til utpå 1970-tallet. Taterne skulle utryddes som folk. Metodene som ble benyttet rammet ofte familien. Man bortviste hele familier fra kommuner, og opprettet arbeidsanstalter hvor tatere ble internert. Barn ble tatt fra foreldrene. Taterne ble utsatt for lobotomering og tvangssterilisering.

Før andre verdenskrig ble det i Norge sterilisert 541 kvinner. 300 av disse ble tvangssterilisert. I perioden juni 1934 - november 1954 ble til sammen 3.709 kvinner og 420 menn sterilisert i Norge. De fleste steriliseringene skjedde etter 1945. Mange av disse var såkalt frivillige steriliseringer. Hvor mye av denne frivilligheten som ble presset på folk, særlig taterkvinner, vet man ikke fortsatt ikke.


Helt sentralt i arbeidet til Norsk misjon blant hjemløses var arbeidet med taterbarna. Fra 1900 til 1940 tok Misjonen hånd om og omplasserte over 800 barn. De ble plassert på Misjonens barnehjem, andre barnehjem, institusjoner og hos fosterforeldre. Fram til 1970 hadde Misjonen tatt hånd om mer enn 1.500 barn. Det vil si; tatt dem fra foreldrene. Dette er et svært høyt tall når vi vet at det bare var registrert mellom 3000 og 5000 tatere i Norge.

I 1998 fikk taterne i Norge status som nasjonal minoritet. Etter hvert kom en slags erkjennelse fra myndighetene om at det var blitt begått overgrep mot taterne som gruppe og enkeltmennesker.

Se: Misjonen, Staten og Taterne
 
    (Første innlegg er fjernet.)

 Refser behandling av romanifolket
Den Norske Helsingforskomité retter knallhard kritikk mot Norges behandling av romanifolket, og krever en «sannhetskommisjon». (Aftenposten 21.04.09)

 Omstreiferens etterkommer
Kai-Samuel Vigardt er vakt i regjeringsbygget. Men hvis Statens plan for å bli kvitt «taterondet» hadde lykkes, ville han ikke vært født. (Aftenposten 06.04.09)

Krever erstatning av Hurum kommune for ødelagt barndom
Han ble mobbet, misbrukt og tatt bort fra familien. Til slutt havnet han på gata. Nå krever han millionoppreisning av kommunen. (Drammens Tidende 30.03.09)

 Fant igjen søsknene
De står fram for at overgrepene ikke skal gjenta seg. I dag åpner utstillingen «Nasjonens barn», i går møtte Dagsavisen taterbarn som har funnet igjen søsknene sine etter mange år. (Dagsavisen 06.05.08)

 Barna som forsvant
På nesten hele 1900-tallet, sto et samlet offisielt Norge bak målet om å bli kvitt romanifolket, eller taterne. Virkemidlet som rammet hardest var å ta barna. (Dagsavisen 04.05.08)

 Sterilisering og kastrering av tatere 1934 - 1977

En historisk undersøkelse av lov og praksis. Av Per Haave.

 Et redningsarbeide i den kristne kjærlighets tjeneste

-      et lite innblikk i omstreifermisjonens barneredning. Av Joar Tranøy.

 De reisendes histories holocaust

De reisende har blitt forsøkt utradert, enten ved utrydding eller ved assimilering, siden de kom til Norge på 1500-tallet. Fra midten av 1600-tallet ble det bestemt ved lov at det skulle være årlige "inkvisisjoner", dvs. fantejakter etter "løsgjengere og tiggere". Denne loven innførte også innenlandsk passtvang for å føre kontroll med de reisende og hvor de reiste. Av Nina E. Tveter. (Universitetsavisa)

 Overgrep mot taterne
Veien til helvete er brolagt med gode hensikter. Av Knut Aukrust, prof. dr. philos., styreleder ved Holocaustsenteret. (Aftenposten 06.07.05)

 Bok: «En landevei mot undergangen. Utryddelsen av taterkulturen Norge»

Av Olav Rune Ekeland Bastrup og Aage Georg Sivertsen. «Fraværet av tatere på norske landeveier er et resultat av planmessig utryddelse, med den norske stat som hovedansvarlig og med kirke og psykiatri som hovedentreprenører.»

 Bok: ”Romanifolket og det norske samfunnet”

Av Bjørn Hvinden (red.) Denne boken går særlig inn på disse to delene av tiltakene overfor romanifolket: Bortsetting av barn og sterilisering.

 Kirurgi på rasemessig grunnlag

Taterne i Norge betalte en høy pris for byggingen av velferdsstaten Norge. Med feste i rasehygienisk tankegang ble de utpekt som steriliseringspolitisk målgruppe og utsatt for et systematisk overgrep som mangler sidestykke i det moderne Norge. Av Anita Thorolvsen. (forskning.no)

 Uønsket i Mandal
For å slippe å gå gjennom Mandal sentrum måtte de «ro over Frøyslandheia». Det var forbundet med mulig arrestasjon, offentlig ydmykelse og kjeppjaging fra byen ikke å respektere Mandals forbud mot «tatere». (Lindesnes Avis 10.07.04)
 
”En skam vi ikke kan gå videre med”

- Kirken har beklaget sin behandling av taterne og kalt den «en skam vi ikke kan gå videre med». Alf Marinius Olafsen fikk kjenne Misjonens omsorg. Som ganske liten ble han tatt fra en kjærlig mor og plassert på barnehjem. (Aftenbladet 20.03.00)

Skamplett med kirkelig ubehag

Filmen skulle spesialvises under den europeiske kirkekonferansen i Trondheim i juli i fjor, hvor forsoning mellom kirken, sigøynere og tatere var på dagsorden. Kirkens folk fant imidlertid ikke filmen passende, og trakk oversettingsstøtte på 50 000 kroner fra filmen. (Adressa 11.03.04)

 Laila Yrvum fra Moss – tater, musiker og forfatter

- Det var ekstra viktig for oss aldri å ha en flekk på klærne eller gjøre noe som kunne føre til at noen fra barnevernet skulle komme og ta oss barna. Mor var alltid så engstelig, sier Laila Yrvum. (NRK Østfold 22.03.04)

 - Jeg har blitt litt mer tater etter hvert, sier Laila Yrvum til reporter Rainer Prang

Fra NKR Radio.

 ”Tradra – i går ble jeg tater”

Hovedpersonen er den til nå ukjente Bjørn Granum, en mann på jakt etter sin egen historie og folk. Som spedbarn ble han tatt fra familien og plassert på barnehjem. Senere kom han i fosterhjem. I over 40 år leter hans biologiske foreldre etter gutten, og en kveld banker de på rett dør. Bjørns prosjekt blir å finne igjen slekta, kulturen og historien han ble fratatt av den norske stat. (Østlandets Blad 12.03.04)

 Smak av bot
Visene har han lært rundt varmen ved taterbålene. I dag har Elias Akselsen eget hus hvor han skal feire julekvelden sammen med familie, men i oppveksten opplevde han forfølgelse og undertrykkelse. (NRK 12.12.03)

 Elias gikk på 28 forskjellige skoler

Da Elias ville ha dokumentert sin skolegang, svarte rektor: - vi tok ikke vare på papirene til tater-barna, de har vi brent opp. (Ringsaker Blad 16.04.04)

Ondskap og overgrep

«Ondskapen» er en selvbiografisk roman. Skulle jeg skrevet den journalistisk - rett opp og ned - ville historien bli kjedelig og utålelig, kun til glede for sadister. Slik omtaler Jan Guillou boka som er blitt film. Filmen «Ondskapen» fokuserer på internatlivet ved en svensk skole. Norge hadde sine lukkede samfunn med grobunn for ondskap. (VG 27.11.03)

Tåler han rot på rommet?

I kampen mot degenerasjonen var det meste tillatt. Og kampen raste faktisk sterkest etter siste verdenskrig, altså etter nazismens folkemord på jøder og sigøynere. Av Sissel Benneche Osvold. (Dagbladet 01.11.96)

 Dominans og avhengighet mellom tatere og Misjonen
Ny doktorgradsavhandlingen viser hvordan velferdsstaten streber etter normalisering for enhver pris, og hvordan dette motvirker inkludering av utsatte grupper. – Den nomadiske tilværelsen var et kulturelt trekk som mer markerte autonomi, styrke og stolthet ved taternes livsform enn motstand mot et maktsystem, sier forsker Karen-Sofie Pettersen. (Norges Forskningsråd)

 Steriliserte taterkvinner med tvang
 Av Geir Ole Bjartvik. (Romanifolkets Landsforening, Pressearkiv)

 Tater fikk rekordstor billighetserstatning
 Bjørn Grannum fra Kristiansand fikk utbetalt 250.000 kroner i erstatning for alt han har vært igjennom. (Fædrelandsvennen 05.09.07)

 Erstatning til tvangssteriliserte romanifolk/tatere
Rapport fra arbeidsgruppe. (KRD 27.08.03)

 St.meld. nr. 44 (2003-2004)
Erstatningsordning for krigsbarn og erstatningsordninger for romanifolk/tatere og eldre utdanningsskadelidende samer og kvener. (Justis- og politidepartementet 02.07.04)

Kunngjøring av billighetserstatningordninger til romanifolk/tatere
Stortinget har vedtatt å tilpasse billighetserstatningsordningen for romanifolk/tatere som har blitt utsatt for overgrep fra myndighetene, for eksempel inngrep fra barnevernsmyndighetene, opphold på Svanviken arbeidskoloni, og tvangssteriliseringer. (KRD 13.10.05)

Se også:

Om intelligens, IQ, eugenikk – og sunt vett

Eugenikerne så det som sitt mål å forbedre menneskeheten gjennom å forbedre menneskets arvestoff, og så i IQ-testene en mulighet for objektivt å kvantifisere hvilke individers gener det var ønskelig å føre videre, og hvilke som helst burde parkeres der og da. Gjennom press fra eugenikerne, innførte flere amerikanske stater steriliseringslover. Av Erik Tunstad.  (forskning.no)

Dr Mengele & co på ferde i norske hjem?

Av professor Marianne Haslev Skånland.

Usedelighet og samfunnsfare
- seksuelt utfordrende atferd og medisinske inngrep innen åndssvakeomsorgen i 1940- og 1950-årene.
Boka belyser bruken av medisinske seksualinngrep: sterilisering og kastrasjon som «behandling» mot seksuelt utfordrende atferd fra såkalt åndssvake personer i 1940- og 1950-årene. Bok av Joar Tranøy, psykolog og forsker.

 Kilde: Barnas Rett. http://www.barnasrett.no/tema/overgrep_mot_taterne.htm

2 kommentar(er)

SKRIV GJERNE EN KOMMENTAR OM DET DU leser ? Trykk på denne linja - så dukker det opp en ny katalog...>

2012.04.22 Skrevet af red
Takk for din kommentar Laila, ta gjerne kontakt om det er noe du lurer på.
2012.04.22 Skrevet af Laila
Ja Jeg var en av de barna som ble tatt fra barnehjem til barnehjem .Ikke gode minner. Nu bor Jeg I statene. Kom meg vekk fra alt som hadde med omstreifer og tatre at gjore .