ANTALL BESØKENDE - RCU ROMANI Alliancé International. Ny Besøksteller: Website counter

BLI MEDLEM INFO.

RCU konto: 3361 11 89074 

IBAN nr: NO03 33611189074

BIC - ADRESS - UBNO NO KK

SWIFT: SKAANO 21

Merk innbetetalengen med "RCU Medlemskap 2017/18."

Medl. Kontigent: Enkel 250,- NOK (€33,-)

Familie: 350,- NOK (€45,-)

 

Note payment with "RCU Membership 2015/16."
Members. Fees: Easy 250, - NOK (€ 33, -)
Family: 350, - NOK (€ 45, -)

Til forsiden

Kontakt oss for mer info. - Eller be om å bli medlem.

Kontakt oss pr. Mail, Tlf - SMS - MMS

 • Adresse
  • All kontakt / forespørsler via Epost: wgab@live.dk

   Telefonkontakt fra kl 20 - 22 aften - andre tider kontakt oss på mail eller SMS.
   Dansk Mob: nr: +45 50390001 eller legg til gabrielo10 i din Skype kontakt liste.
   Office phone: +47 46660001
 • Telefon
 • E-mail